Huvudmeny för navigering

Klicka här för att avbryta

eller avsluta kursen

Klicka här för att fortsätta eller gå till nästa sida

Klicka här för att gå till föregående sida

Visar hur långt du har kommit i kursen

Ljud på/av

Visa/göm texter

Visa/göm hjälp

X

Lorem Ipsum..

 

X

Den här utbildningen handlar om romers villkor på arbetsmarknaden. Vad är det som gör att romer inte har tillgång till arbetsmarknaden?

 

I den här kursen har vi försökt att fånga vad det kan handla om och uppmanar dig, som går kursen, att fundera över vad du kan göra annorlunda.

 

Romer vittnar om att tillgången till arbetsmarknaden är kantad av en rad hinder. Hur ska vi bemöta romer och vad är det vi kan erbjuda? Hur kan vi se till att stärka romers ställning i samhälls- och arbetslivet? Och varför är det så viktigt?

 

Det handlar om din roll, som arbetsgivare och anställd när du möter grupper som upplever diskriminering som en del av sin vardag. Det handlar om att vi har ansvar för att bygga ett rättvist samhälle - varje dag, i mötet med andra människor. Det är en fråga om beteende och bemötande.

 

Som arbetsgivare och anställda har vi ett samhällsuppdrag. Det är vår skyldighet att följa de lagar och förordningar som faktiskt reglerar hur vi tillsammans med romer kan stärka romers tillgång till lika rättigheter. Det handlar om mänskliga rättigheter.

 

Den här utbildningen tar ca en timme att genomföra.  

Jämlikhet för romer på arbetsmarkaden  

Hur uppnår vi jämlikhet

på arbetsmarknaden för romer?"

"

Bättre tillgång till arbetsmarknaden för romer